Spoločnosť SABIMCO Trading vznikla v roku 1996. Zaoberáme sa obchodnou činnosťou a Overovaním bezpečnostńých parametrov tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700.

 

Vitajte na naśej novej stránke !

 

Naša spoločnosť za zaoberá OVEROVANÍM BEZPEČNOSTNÝCH PARAMETROV TVÁRNIACICH STROJOV v zmysle STN 210700 a obchodnou činnosťou. Ponúkame Vám i laboratórne a priemyselné PECE.

Kontakt:

 

SABIMCO Trading spol. s r.o.

 

Lichnerova 35

903 01 Senec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Telefón:

0903 720 919

0905 720 919

 

Fax:

02/4592 64 91

 

E-mail:

mail adresa

Ing. Imrich Szabó

konateľ spoločnosti